Post-operatieve uitkomsten en kwaliteit van leven na een hysterectomie

  • Geschreven door Marjo Ramakers

Baekelandt, J., De Mulder, P., Le Roy, I., Mathieu, C., Laenen, A., Enzlin, P., Weyers, S., Mol, B., & Bosteels, J. (2017). Postoperative outcomes and quality of life following hysterectomy by natural orifice transluminal endoscopic surgery (NOTES) compared to laparoscopy in women with a non-prolapsed uterus and benign gynaecological disease: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Obstetrics Gynecology & Reproductive Biology, 208, 6-15.

 

De auteurs vergelijken in deze studie een nieuwe laparascopische operatieve techniek, de zogenaamde natural orifice transluminal endoscopic surgery (NOTES) met de klassieke laparascopische hysterectomie. Bij gebrek aan RCT’s  werden uiteindelijk 2 methodologisch verantwoorde retrospectieve studies beoordeeld op voor- en nadelen van NOTES bij 147 vrouwen (uit Taiwan), respectievelijk 16 vrouwen (uit Korea) vergeleken met laparoscopische vaginale hysterectomie bij vrouwen met benigne uteruspathologie zonder prolaps. Resultaten: een ingreep via de NOTES techniek duurt iets korter (22 minuten tijdwinst) en leidt mogelijk tot een iets kortere opnameduur (0,42 dagen korter). Daartegenover staat dat de kosten van NOTES (€ 137) hoger zijn.  Noch bij NOTES noch bij klassieke laparascopische vaginale hysterectomie was de overstap naar open chirurgie nodig; er waren ook geen significante verschillen in postoperatieve complicaties, net zo min als op pijnscores en gebruik van pijnstillers.

Voor appendectomie en cholecystectomie is NOTES redelijk ingeburgerd.  De auteurs concluderen terecht dat voor hysterctomie meer onderzoek nodig is om de effectiviteit van NOTES aan te tonen. Het is een gemiste kans dat ze in hun conclusie niet ook wijzen op het volledig ontbreken van data over seksueel functioneren en kwaliteit van leven, ondanks de suggestie in de titel van het onderzoek. Seksuele gezondheid blijft nog vaak onderbelicht, ook als het om gynaecologische ingrepen gaat. 

Gepubliceerd in Internationale Publicaties

De relatie tussen kwaliteit van leven en vaginisme

  • Auteur Ada Rosier, Constance Drossaert, Jolanda de Vries, Lida Vrij-Hoogendoorn
  • Pdf openbaar Yes

Doel: Het eerste doel van deze studie was om de kwaliteit van leven van vrouwen met vaginisme op verschillende domeinen te onderzoeken. Een tweede doel was een vergelijking van kwaliteit van leven tussen vrouwen met primair en secundair vaginisme.
Methode: Online-onderzoek waaraan 142 vrouwen deelnamen met primair vaginisme en 42 vrouwen met secundair vaginisme. Kwaliteit van leven werd kwantitatief gemeten met de World Health Quality of Life Assessment Bref (WHOQOL-BREF) en kwalitatief met open vragen naar de invloed van de klacht op het dagelijkse leven en naar het grootste probleem dat door de vaginistische reactie wordt veroorzaakt. De WHOQOL-BREF domeinscores van de deelneemsters werden vergeleken met die van een normgroep van vrouwen uit de algemene Nederlandse populatie met vergelijkbare leeftijd.
Resultaten: Het niveau van kwaliteit van leven bij vrouwen met een vaginistische reactie op de ‘Algehele kwaliteit van leven en gezondheid’ en op drie van de vier domeinen lag lager dan bij de vergelijkingsgroep. Tussen vrouwen met primair en secundair vaginisme werden uitsluitend significante verschillen gevonden op ‘Algehele kwaliteit van leven en gezondheid’. Uit het kwalitatieve onderzoek bleek dat met name negatieve gevoelens zoals schuld, angst en aantasting van het gevoel van eigenwaarde en een verslechterde partnerrelatie genoemd werden als negatief gevolg van het vaginisme. Afname van de kwaliteit van de partnerrelatie speelde vooral bij vrouwen met secundair vaginisme een rol.
Conclusie: Hoewel er geen duidelijke verschillen bestaan in kwaliteit van leven tussen primair en secundair vaginisme, is uit de resultaten van de studie gebleken dat vaginisme een aandoening is die ingrijpend kan zijn op de kwaliteit van leven. Toekomstige studies zijn nodig om meer duidelijkheid te verkrijgen ten aanzien van de impact van vaginisme op de dimensies van kwaliteit van leven.

Gepubliceerd in 2013, jaargang 37, Nummer 1

Seksuele functie bij vrouwen met het primaire syndroom van Sjögren

  • Auteur Jolien F. van Nimwegen, Suzanne Arends, Greetje S. van Zuiden, Arjan Vissink, Frans G.M. Kroese, Hendrika Bootsma
  • Pdf openbaar Yes

Doel: Het primaire syndroom van Sjögren (pSS) is een auto-immuun systeemziekte waarbij de traan- en speekselklieren worden aangetast. Naast de kenmerkende droogheid van de ogen en mond hebben vrouwen met pSS tevens vaak klachten van vaginale droogte. Het doel van deze studie was om de seksuele functie van vrouwen met pSS te vergelijken met die van controles uit de algemene populatie, en te onderzoeken welke factoren geassocieerd zijn met seksuele disfunctie bij pSS.
Methode: Zesenveertig vrouwen met pSS (gemiddelde leeftijd 46.3±10.5) en 43 op leeftijd gematchte controles hebben vragenlijsten ingevuld over seksuele disfunctie (Female Sexual Disfunction Index, FSFI), zorgen omtrent seksueel functioneren (Female Sexual Distress Scale, FSDS), vermoeidheid (Multidimensionele Vermoeidheids Index, MVI), angst en depressie (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS), relatiekwaliteit (Maudsley Marital Questionnaire, MMQ, ‘marital’ subdomein), en kwaliteit van leven (RAND 36-item Health Survey, RAND-36). Bij patiënten werden tevens de systemische ziekteactiviteit en patiëntgerapporteerde symptomen vastgelegd.
Resultaten: Vrouwen met pSS hebben een slechtere seksuele functie dan controles (mediaan FSFI 20.6 vs. 30.3, p<0.001) en lagere scores voor de domeinen verlangen, opwinding, orgasme, lubricatie en pijn. Patiënten ervaren meer zorgen omtrent hun seksueel functioneren (mediaan FSDS 7 vs. 4, p<0.05) en zijn minder vaak seksueel actief dan controles (76% vs. 93%, p<0.05). Seksuele disfunctie is gecorreleerd met symptomen van pSS, vermoeidheid, depressieve symptomen, ontevredenheid over de relatie en slechtere mentale kwaliteit van leven.
Conclusie: Vrouwen met pSS hebben een verminderde seksuele functie en ervaren meer zorgen omtrent seksueel functioneren dan controles. De seksuele functie van vrouwen met pSS wordt beïnvloed door vaginale droogte, symptomen van pSS en psychosociale factoren.

Gepubliceerd in 2015, jaargang 39, Nummer 4