The need to scale up HIV indicator condition-guided testing

  • Geschreven door Rob Hermanussen

The need to scale up HIV indicator condition-guided testing for early case-finding: a case-control study in primary care Ivo K. Joore, Denise E. Twisk, Ann M. Vanrolleghem, Maria de Ridder, Suzanne E. Geerlings, Jan E. A. M. van Bergen and Ingrid V. van den Broek

De Europese richtlijnen bevelen aan om op hiv te testen wanneer er een hiv-indicatoraandoening wordt vastgesteld. Nederlands cross-sectional onderzoek in de electronische patientendossiers van 747 Nederlandse huisartsen bracht in kaart welke hiv-indicatoraandoeningen geassocieerd zijn met een latere hiv-diagnose (Joore, et al., 2016). Bijna tweederde van de mensen die later met hiv werden gediagnosticeerd bleek een of meer indicatoraandoeningen te hebben doorgemaakt, vergeleken met bijna een vijfde van de controlegroep. Seksueel overdraagbare aandoeningen, vooral gonorroe en syfilis, bleken het sterkst geassocieerd te zijn met een latere hiv-diagnose. Geslacht, leeftijd en urbanisatiegraad bleken geen significante invloed te hebben op deze associatie. De onderzoekers beschrijven ook dat bij een groot deel van de mensen met een hiv-indicatoraandoening geen hivtest werd gedaan, bij 32% van de mensen waarbij een syfilis infectie werd vastgesteld werd er in de erop volgende 3 maanden geen hivtest gedaan, bij gonorroe was dit 45% en bij hepatitis B zelfs ruim 60%. De onderzoekers pleiten ervoor dat er een betere lijst met indicatoraandoeningen komt voor gebruik in de huisartspraktijk. Huisartsen moeten geschoold worden in deze lijst en in het gebruik van een opt-out benadering, waarbij hiv-test wordt aangeboden en slechts niet gedaan wordt wanneer een patient expliciet bezwaar maakt. De uitkomsten van dit onderzoek onderbouwen de aanbevelingen die gedaan worden in de standaard Het soa-consult van het Nederlands Huisartsen Genootschap en met name de aanbeveling om op hiv te testen wanneer er een andere soa wordt gevonden (Van Bergen, et al., 2013). In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer duizend mensen hiv gediagnosticeerd. In een groot deel van de gevallen (in 2014 in 44%) betreft het een infectie in een verder gevorderd stadium, met een CD4 count <350 of bij een Aids-definierende aandoening (Van Sighem, et al., 2015). Eerdere diagnose en behandeling geeft een verbetering van de prognose van de individuele patient en op populatieniveau vermindering van de kans op overdracht van hiv (Lundgren, et al., 2015; Danel, et al., 2015; Van Sighem, et al., 2012). Om het aandeel verder gevorderde infecties terug te dringen moet er vaker op hiv getest worden. Naast pro-actief testen van hoog risico-groepen zoals mannen die seks hebben met mannen, mensen met veel sekspartners en prostitués geeft ook de aanwezigheid van een hiv-indicatoraandoening een reden tot een hiv-test. De onderzoekers geven redenen om dit ook altijd te doen en laten zien dat er niet na de diagnose van een indicator aandoening nog een risico-inschatting gemaakt hoeft te worden.

 

Literatuur

Joore et al. The need to scale up HIV indicatorcondition-guided testing for early case-finding: a case-control study in primary care. BMC Family Practice (2016) 17:161

Van Bergen JEAM, Dekker JH, Boeke AJP, Kronenberg EHA, Van der Spruit R, Burgers JS, Bouma M, Verlee E. NHG-Standaard Het soa-consult (Eerste herziening) Huisarts Wet 2013;56(9):450-463.

Van Sighem AI, Gras LA, Smit C, et al. Monitoring Report 2015: Human Immunodeficiency Virus (HIV) Infection in the Netherlands. Stichting HIV Monitoring, Amsterdam: Report; 2015.

Lundgren JD, Babiker AG, Gordin F, Emery S, Grund B, Sharma S, Avihingsanon A, Cooper DA, Fatkenheuer G, Llibre JM, et al. Initiation of Antiretroviral therapy in early Asymptomatic HIV Infection. N Engl J Med. 2015;373(9):795–807.

Danel C, Moh R, Gabillard D, Badje A, Le Carrou J, Ouassa T, Ouattara E, Anzian A, Ntakpe JB, Minga A, et al. A trial of early Antiretrovirals and Isoniazid preventive therapy in Africa. N Engl J Med. 2015;373(9):808–22.

van Sighem A, Vidondo B, Glass TR, Bucher HC, Vernazza P, Gebhardt M, de Wolf F, Derendinger S, Jeannin A, Bezemer D, et al. Resurgence of HIV infection among men who have sex with men in Switzerland: mathematical modelling study. PLoS One 2012;7(9):e44819.

 

Gepubliceerd in Internationale Publicaties