Post-operatieve uitkomsten en kwaliteit van leven na een hysterectomie

  • Geschreven door Marjo Ramakers

Baekelandt, J., De Mulder, P., Le Roy, I., Mathieu, C., Laenen, A., Enzlin, P., Weyers, S., Mol, B., & Bosteels, J. (2017). Postoperative outcomes and quality of life following hysterectomy by natural orifice transluminal endoscopic surgery (NOTES) compared to laparoscopy in women with a non-prolapsed uterus and benign gynaecological disease: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Obstetrics Gynecology & Reproductive Biology, 208, 6-15.

 

De auteurs vergelijken in deze studie een nieuwe laparascopische operatieve techniek, de zogenaamde natural orifice transluminal endoscopic surgery (NOTES) met de klassieke laparascopische hysterectomie. Bij gebrek aan RCT’s  werden uiteindelijk 2 methodologisch verantwoorde retrospectieve studies beoordeeld op voor- en nadelen van NOTES bij 147 vrouwen (uit Taiwan), respectievelijk 16 vrouwen (uit Korea) vergeleken met laparoscopische vaginale hysterectomie bij vrouwen met benigne uteruspathologie zonder prolaps. Resultaten: een ingreep via de NOTES techniek duurt iets korter (22 minuten tijdwinst) en leidt mogelijk tot een iets kortere opnameduur (0,42 dagen korter). Daartegenover staat dat de kosten van NOTES (€ 137) hoger zijn.  Noch bij NOTES noch bij klassieke laparascopische vaginale hysterectomie was de overstap naar open chirurgie nodig; er waren ook geen significante verschillen in postoperatieve complicaties, net zo min als op pijnscores en gebruik van pijnstillers.

Voor appendectomie en cholecystectomie is NOTES redelijk ingeburgerd.  De auteurs concluderen terecht dat voor hysterctomie meer onderzoek nodig is om de effectiviteit van NOTES aan te tonen. Het is een gemiste kans dat ze in hun conclusie niet ook wijzen op het volledig ontbreken van data over seksueel functioneren en kwaliteit van leven, ondanks de suggestie in de titel van het onderzoek. Seksuele gezondheid blijft nog vaak onderbelicht, ook als het om gynaecologische ingrepen gaat. 

Gepubliceerd in Internationale Publicaties