woensdag, 04 januari 2017 16:08

Abstract - Sekswerk bij studenten in het Verenigd Koninkrijk: facts & figures

  • Geschreven door:
    Sam Geuens, T. Sagar, D. Jones

Achtergrond
The Student Sex Work Project werd opgestart in 2012 in het VK (Wales) om een beter beeld te krijgen van de aard en de omvang van studentenparticipatie in de seksindustrie. Bijzondere interesse ging uit naar de motivatie van studenten om sekswerk te doen en de gezondheid- en welzijnsbehoeftes van studenten sekswerkers. Op deze manier werd getracht een wetenschappelijke basis te vormen voor de ontwikkeling van beleid en praktijk met betrekking tot dit fenomeen.

Methode
Data werden verzameld aan de hand van een online survey. Een cross-sectioneel design werd gebruikt zonder randomisatie. Deelnemers werden initieel gerekruteerd in Wales en later in het gehele VK via oa de NUSE database, strategische recruteringscampagnes etc. In totaal namen 6773 studenten deel aan het onderzoek. Toestemming voor het uitvoeren va het onderzoek werd bekomen van the College of Law Research Ethics board - Swansea University.

Resultaten
Dat zowel mannelijke als vrouwelijke studenten actief zijn in de seksindustrie in het VK staat vast. Het percentage studenten dat overweegt te starten met sekswerk ligt nog beduidend hoger. Hun motivaties zijn zeer uiteenlopend van persoonlijk plezier tot financiële noodzaak.

Conclusie
The Student Sex Work Project biedt een eerste solide empirische basis waarop het politiek en academisch debat over dit fenomeen kan gevoerd worden. De bevindingen van the Student Sex Work Project ontkrachten alvast meerdere mythes en vooronderstellingen over de typische student-sekswerker.

 

Disclosure: geen