woensdag, 04 januari 2017 16:03

Abstract - Het verband tussen stress, cortisol en pornogebruik: een prospectieve studie bij gezonde jongemannen

  • Geschreven door:
    Annemarie Michels, Reinout Wiers, Nicole Oei

Achtergrond
Stress wordt gezien als een risicofactor voor het ontstaan en verergeren van allerlei verslavingen, zoals een alcohol- en drugsverslaving. Het stresshormoon cortisol speelt hier mogelijk een rol in. Uit diverse dier- en mensstudies blijkt dat een verhoogde cortisolrespons op stress samenhangt met meer alcohol- en cocaïnegebruik, meer craving naar alcohol, eten en nicotine, en ook met meer pornocraving. Omdat problematisch pornogebruik overeenkomsten heeft met verslavingen, zoals controleverlies en craving, is het de vraag of de individuele cortisolrespons op stress, en pornocraving, pornogebruik kunnen voorspellen.

Methode

Om dit te onderzoeken werden gezonde jongemannen (n = 117) random toegewezen aan een stress- of een controlegroep en hun pornocraving en cortisolrespons werden gemeten. Een jaar later werd het pornogebruik gemeten met een zelfrapportagevragenlijst. Met mediatieanalyse werd het effect van Groep op pornogebruik via Cortisolrespons en Pornocraving berekend.

Resultaten

Het indirecte effect van Groep op pornogebruik, gemedieerd door de Cortisolrespons en Pornocraving, was significant, met hoe hoger de cortisolstijging, des te hoger de pornocraving, en meer pornogebruik een jaar later.

Discussie

De individuele cortisolrespons hangt samen met meer pornocraving en voorspelt meer pornogebruik. Pornogebruik vertoont dus overeenkomsten met andere verslavingen. Interventies gericht op stressmanagement kunnen een belangrijke focus zijn binnen de, preventieve, verslavingszorg.

 

Disclosures

N.O. and R.W.  kregen een Talent subsidie voor dit onderzoeksproject van het Amsterdam Brain and Cognition Center (Universiteit van Amsterdam) (2014)