Tijdschrift voor Seksuologie

Tijdschrift voor Seksuologie

Het Tijdschrift voor Seksuologie is een onafhankelijke uitgave gelieerd aan de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS) en de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS). Dit wetenschappelijk kwartaalblad over onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van de seksuologie staat open voor Nederlandstalige wetenschappelijke bijdragen over hulpverlening, onderzoek, opleiding en onderwijs, voorlichting en preventie. We zien graag uw bijdrage tegemoet.

Perceptie van en tevredenheid met het uitwendig genitaal: een grootschalig cross-sectioneel vragenlijstonderzoek

Onder (jong-)volwassenen neemt de vraag naar cosmetische genitale chirurgie toe en gemakkelijk beschikbare pornografie schetst een onrealistisch ideaalbeeld van het genitale uiterlijk. Omdat er veel onduidelijkheid is over het ‘normale’ genitale uiterlijk onderzochten wij de perceptie van verschillende veelvoorkomende variaties van het uitwendige genitaal en de tevredenheid daarmee. In dit cross-sectionele onderzoek vulden festivalbezoekers een anonieme vragenlijst in. Deze vragenlijst bestond uit drie onderdelen: 1) vragen over demografie en seksualiteit, 2) vragen over het uiterlijk van het eigen genitaal en de tevredenheid hierover aan de hand van voorbeeldafbeeldingen en 3) dezelfde vragen over het geslachtsdeel van de laatste sekspartner. Via beschrijvende statistiek is de variatie in uiterlijk beschreven en met een multivariate analyse zijn voorspellende factoren voor (on)tevredenheid geïdentificeerd. In totaal zijn 1472 deelnemers geïncludeerd waarvan 91% onder de 41 jaar en 61% vrouw. Het merendeel was tevreden over het uitwendige genitaal (73% van de vrouwen vs. 72% van de mannen). Tevredenheid over het geslachtsdeel van de partner was hoger: 91% van de mensen met een mannelijke partner was tevreden vs. 89% van de mensen met een vrouwelijke partner. Mannen zijn het minst tevreden over de lengte van hun penis (55%) en vrouwen over de grootte van hun binnenste schaamlippen (63%). Mannelijk gender, 20+ sekspartners en een hogere waardering van het seksleven zijn positief voorspellend voor tevredenheid over het eigen geslachtsdeel. Ondanks de grote variabiliteit in het genitale uiterlijk zijn de meeste deelnemers tevreden over het eigen uitwendige genitaal en nog meer over dat van hun partners.

Aanvullende informatie

 • Auteur Loes Oomen, Liesbeth L. de Wall, Paul R.I. Rabsztyn, Barbara B.M. Kortmann & Anke J.M. Oerlemans
 • Pdf openbaar Yes
Gepubliceerd in 2020, jaargang 44, Nummer 3

The effect of the penile body image on self-esteem and sexual satisfaction

In this research, two determinants of sexual satisfaction were investigated. Firstly, the influence of how satisfied men are about their penile appearance, also called the penile body image, and secondly whether this relationship is mediated through self-esteem. A hundred men with a minimum age of 18 completed our online questionnaires on penile body image, sexual satisfaction and self-esteem. Having a negative penile body image correlated negatively with sexual satisfaction. Mediation analyses showed that having low self-esteem does not mediate this relationship. Our analyses did show that having a negative penile body image correlates negatively with global self-esteem.

Aanvullende informatie

 • Auteur Kenny Wolfs, Mels van Driel , Eric Meuleman
 • Pdf openbaar No
Gepubliceerd in 2017, Volume 41, Issue 3

Het effect van het peniele lichaamsbeeld op zelfwaardering en seksuele tevredenheid

Doel: In deze studie onderzoeken we de invloed van het peniele lichaamsbeeld op seksuele tevredenheid. Met het peniele lichaamsbeeld bedoelen we in deze studie de mate van tevredenheid over het uiterlijk van de penis. Ten tweede onderzoeken we of deze invloed een direct effect is of een indirect effect dat loopt via algemene zelfwaardering en de mate waarin het zelfbeeld afhangt van hoe men over zijn uiterlijk denkt (contingente zelfwaardering).
Methode: Honderd mannen met een minimum leeftijd van 18 jaar hebben online vragenlijsten over hun peniele lichaamsbeeld, tevredenheid met het seksleven en zelfwaardering ingevuld.
Resultaten: Het hebben van een negatief peniel lichaamsbeeld is geassocieerd met minder tevredenheid over het seksleven. Verder blijkt dat zelfwaardering, zowel algemene als contingente, geen effect heeft op de tevredenheid over het seksleven. Wel is het zo dat het hebben van een negatief peniel lichaamsbeeld naar verwachting samenhangt met een lagere algemene zelfwaardering en een hogere contingente zelfwaardering.
Discussie: Zelfwaardering is geen significante mediator voor het effect van het peniele lichaamsbeeld op seksuele tevredenheid. Mogelijk zou seksuele zelfwaardering, een specifieke vorm van zelfwaardering, een betere mediator zijn dan de vormen van zelfwaardering die wij hebben onderzocht. Aangezien dit het eerste onderzoek is naar deze relatie, doen wij suggesties voor de opzet van eventueel toekomstig onderzoek.
Conclusie: Dit onderzoek toont aan dat het peniele lichaamsbeeld een belangrijke voorspeller is van seksuele tevredenheid bij mannen.

Aanvullende informatie

 • Auteur Kenny Wolfs, Mels van Driel , Eric Meuleman
 • Pdf openbaar No
Gepubliceerd in 2017, jaargang 41, Nummer 3

Venous leakage

Although there was ample knowledge about the anatomy of the cavernosal body, a good understanding of its physiology was still lacking in the seventies and eighties of the last century. In these years there was a revival of venous surgery on the penile vessels. The idea was that prevention of outflow would improve erection. Now we know that ‘venous leakage’ is not a pathologic condition on its own, but a result of incomplete relaxation of the smooth muscle cells or of cavernosal tissue damage. The history and the understanding of ‘venous leakage’ and the reports of this phenomenon in this journal are being described.

Aanvullende informatie

 • Auteur Rene Kropman
 • Pdf openbaar Yes
Gepubliceerd in 2016, Volume 40, Issue 3

Groot, groter, grootst. Achtergronden bij de hulpvraag ‘te korte penis’

Beschouwing.

Onzekerheden over uiterlijk en functie van de penis kunnen grote impact hebben op het zelfvertrouwen en functioneren van mannen. Zorgen om de penislengte zijn frequent voorkomend en beslaan een heterogene groep patiënten. In dit artikel wordt de bestaande literatuur rondom de hulpvraag penisverlenging bij mannen met een normale penislengte beschouwd en worden adviezen gegeven voor patiëntcounseling. Het grootste deel van de hulpvragers blijkt een normale penislengte te hebben. Vele van hen overschatten de normale penislengte en zijn relatief goed gerust te stellen, echter een groep patiënten volhardt na herhaaldelijke gesprekken en lijdt aan het short penis syndrome. Voor de effectiviteit van de behandeling, zowel psychologisch als chirurgisch, is het van belang om een zo volledig mogelijk beeld van patiënt en zijn hulpvraag te verkrijgen.

Aanvullende informatie

 • Auteur Tim van de Grift, Müjde Özer
 • Pdf openbaar Yes
Gepubliceerd in 2014, jaargang 38, Nummer 1

Veneuze lekkage: Geschiedenis van een misvatting

Hoewel er voldoende kennis was over de anatomie van het zwellichaam, ontbrak in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw een goed inzicht in de fysiologie van dit orgaan toen er een revival was van veneuze chirurgie aan de penisvaten. De gedachte was destijds dat verhindering van de uitstroom van bloed de erectie zou verbeteren. Nu weten we dat ‘veneuze lekkage’ geen pathologische entiteit op zich is, maar een gevolg van onvoldoende relaxatie van glad spierweefsel of van schade aan het caverneuze weefsel. De geschiedenis en het begrip van het verschijnsel ‘veneuze lekkage’ en de verslagen hierover in dit tijdschrift, worden hier beschreven.

Aanvullende informatie

 • Auteur René Kropman
 • Pdf openbaar No
Gepubliceerd in 2016, jaargang 40, Nummer 3