Het seksverslavingsmodel van hyperseksualiteit getoetst: essentiële kenmerken en hun samenhang met hulpbehoefte

  • Auteur Piet van Tuijl, Aerjen Tamminga, Gert-Jan Meerkerk, Peter Verboon, Roeslan Leontjevas, Jacques van Lankveld
  • Pdf openbaar Yes

In de huidige studie is het seksverslavingsmodel van hyperseksualiteit als uitgangspunt genomen om de associaties te onderzoeken tussen de generieke kenmerken van verslaving en de hulpbehoefte bij problemen met hyperseksualiteit. We richtten ons daarbij vooral op de verslavingskenmerken Tolerantie (steeds meer seks willen) en Ontwenning (onrust na stoppen van het seksuele gedrag) die zelden zijn onderzocht in de context van seksverslaving. Daarnaast onderzochten we ook de associaties tussen Orgasmefrequentie en problemen met hyperseksualiteit; met betrekking tot deze associaties laat eerder onderzoek tegenstrijdige resultaten zien. Op basis van de aan ons beschikbaar gestelde data van 33.160 volledig ingevulde online zelftests is een exploratieve multinomiale regressieanalyse uitgevoerd waarbij onderzocht werd welke verslavingskenmerken de hulpbehoefte voor seksverslaving typeren. De afhankelijke variabele van de analyse was Hulpbehoefte, bestaande uit drie categorieën: 1) geen hulpbehoefte; 2) wil hulp; en 3) heeft hulp. In tegenstelling tot wat het seksverslavingsmodel voorspelt, wezen het ervaren van Tolerantie en het hebben van een hogere Orgasmefrequentie juist op minder behoefte aan hulp. Wel in overeenstemming met het seksverslavingsmodel was dat, naarmate men meer Ontwenning ervoer, de kans groter was dat dat men hulp had of wilde. De uitkomsten van de huidige exploratieve studie laten zien dat Ontwenning een belangrijke indicator kan zijn van seksverslaving, iets wat in vervolgonderzoek nader onderzocht dient te worden. Theoretische implicaties van de resultaten voor het seksverslavingsmodel en suggesties voor vervolgonderzoek worden besproken.

Gepubliceerd in 2019, jaargang 43, Nummer 4

Gay and Straight Allianties op scholen: meer homotolerantie en een veiliger klimaat voor LHB-leerlingen?

  • Auteur Lucas Peeters, Daan Fettelaar, Ellen Verbakel
  • Pdf openbaar Yes

In deze studie worden de gevolgen van Gay and Straight Allianties (GSA) onderzocht voor de homotolerantie op Nederlandse middelbare scholen en voor de ervaren veiligheid van leerlingen met een lesbische, homoseksuele of biseksuele (LHB) oriëntatie. Hiertoe zijn kwantitatieve analyses uitgevoerd op basis van de Veiligheidsmonitor 2012, een landelijk onderzoek waaraan ruim 8.500 leerlingen op 42 scholen hebben deelgenomen. In de analyses is gecontroleerd voor andere vormen van beleid rondom sociale veiligheid op scholen. De resultaten tonen aan dat leerlingen op scholen met een GSA toleranter zijn ten aanzien van homoseksualiteit dan leerlingen op scholen zonder GSA. Daarnaast blijken LHB-leerlingen op scholen met een GSA de schoolcultuur vaker als homovriendelijk in te schatten. Hiermee lijken GSA-initiatieven twee van hun drie doelen te bereiken. Er is geen bewijs gevonden dat GSA’s ook in hun derde doel slagen: dat LHB-leerlingen vaker op school uit de kast zouden durven komen.

Gepubliceerd in 2016, jaargang 40, Nummer 2

ISSUES