Effectiviteit van een PLISSIT interventie bij patiënten met type 2 diabetes in de huisartsenpraktijk: design van een cluster-gerandomiseerd onderzoek

  • Auteur Anne Rutte, Annemarie M.J. Braamse, Patricia van Oppen, Giel Nijpels, Frank J. Snoek, Paul Enzlin, Peter Leusink, Petra J.M. Elders
  • Pdf openbaar Yes

Ondanks dat seksuele disfuncties vaak voorkomen bij patiënten met type 2 diabetes, blijft het een van meest genegeerde complicaties in de diabeteszorg. Zowel de patiënt als de zorgverlener lijken moeite te hebben met het bespreken van seksuele problemen. Een seksueel counselingmodel voor zorgverleners, zoals PLISSIT, zou een handige tool kunnen zijn voor het verbeteren van het bespreken van seksuele problemen bij patiënten met type 2 diabetes. Dit artikel beschrijft het design van een cluster-gerandomiseerd klinisch onderzoek waarin de effectiviteit van het PLISSIT model bij mannen en vrouwen met type 2 diabetes in de huisartsenpraktijk wordt onderzocht (Nederlands Trial Register NTR4807). Patiënten met type 2 diabetes, tussen 40 en 75 jaar, die aangeven ontevreden te zijn over hun seksueel functioneren en hierover te willen praten met hun huisarts zijn geschikt voor deelname. Alle deelnemers ontvangen een folder over diabetes en seksualiteit van de praktijkondersteuner huisarts (POH).

In de interventiegroep krijgt iedere patiënt vervolgens een afspraak met de huisarts om over zijn/haar seksuele problemen te praten volgens de stappen van het PLISSIT model. In de controlegroep wordt gebruikelijke zorg verleend. Primaire uitkomsten zijn seksueel functioneren, tevredenheid over het seksuele functioneren en kwaliteit van leven. Secundaire uitkomsten zijn depressieve symptomen, seksuele distress, emotioneel welbevinden en tevredenheid met zorg. Onze studie zal informatie bijdragen over de effectiviteit van het PLISSIT model op belangrijke zelf-gerapporteerde uitkomsten van mannen en vrouwen met type 2 diabetes.

Gepubliceerd in 2015, jaargang 39, Nummer 4

ISSUES