De ervaring met en beleving van orale seks bij heteroseksuele jongvolwassenen: Een mixed-method studie

  • Auteur Eva K. Ferman, Cox A. Foss en Mark Spiering
  • Pdf openbaar No

In deze mixed-method studie werd onderzocht waarom vrouwelijke jongvolwassenen in heteroseksuele context min- der vaak orale seks ontvangen dan mannelijke jongvolwassenen. Genderverschillen werden nagegaan in het aantal partners en gemiddelde frequentie van orale seks. Daarnaast werd gekeken naar intimiteit, genitaal zelfbeeld en seksuele autonomie en orale seksbeleving. Eerst vulden 273 eerstejaars studenten een online survey in. Vervolgens werden semigestructureerde interviews afgenomen bij 10 eerstejaars studenten. Uit de survey bleek zoals verwacht dat vrouwen van minder partners orale seks ontvangen, het ontvangen van orale seks intiemer vinden, het geven van orale seks minder intiem vinden en een negatiever genitaal zelfbeeld hebben dan mannen. Er bleek geen genderver- schil in seksuele autonomie te bestaan. Uit de interviews bleek dat zowel vrouwen als mannen dachten dat vrouwen minder orale seks ontvangen dan mannen omdat vrouwen het minder snel toelaten en/of initiëren dan mannen. De meest gegeven redenen door vrouwen waren ervaren (genitale) onzekerheid en zich niet intiem voelen met de ander. Daarnaast gaven beide genders aan het vanzelfsprekender te vinden om vaker en eerder fellatio te laten plaatsvinden, waarschijnlijk vanwege nog heersende gendernormen waarbij het seksueel plezier van de man centraler staat.

Gepubliceerd in 2021, jaargang 45, Nummer 4

De invloed van blootstelling aan foto's van natuurlijke vulva's op het genitale zelfbeeld van jonge vrouwen

  • Auteur Daphne K. Martoredjo, Ellen Laan
  • Pdf openbaar Yes

Het aantal verzoeken tot labiaplastiek is stijgende, mogelijk vanwege een toenemende ontevredenheid bij vrouwen over het uiterlijk van hun labia minora. In deze studie werd onderzocht of blootstelling aan foto’s van natuurlijke vulva’s het genitale zelfbeeld van vrouwen positiever maakt. In de experimentele conditie werden foto’s van natuurlijke vulva’s getoond, terwijl de controleconditie foto’s van neutrale voorwerpen te zien kreeg. Het genitale zelfbeeld werd voor en na de interventie gemeten bij 43 vrouwen die geen wens tot labiareductie hadden. Twee weken na de interventie werd opnieuw het genitale zelfbeeld gemeten. Na het zien van foto’s van vulva’s werd het genitale zelfbeeld positiever, ongeacht de mate van seksueel disfunctioneren, seksuele hinder, zelfvertrouwen en angstdispositie. Het positievere genitale zelfbeeld bij de vrouwen die foto’s van vulva’s hadden gezien was na twee weken nog aanwezig. Als blijkt dat deze interventie ook werkt bij vrouwen met een negatief genitaal zelfbeeld en/of de wens tot labiareductie, dan kan fotomateriaal van natuurlijke vulva’s gebruikt worden als interventie bij vrouwen met een negatief genitaal zelfbeeld. Mogelijk kan deze interventie hen afhouden van een ingrijpende operatie als labiaplastiek.

Gepubliceerd in 2015, jaargang 39, Nummer 1

ISSUES