Blauwe handel. Een kwalitatief criminologisch onderzoek naar illegale erectiemiddelen in Nederland

  • Auteur Rosa Koenraadt
  • Pdf openbaar Yes

De afgelopen jaren nemen het gebruik en de verkoop in allerhande illegale medicijnen wereldwijd toe. In Nederland betreft dit voornamelijk lifestyle medicijnen, zoals erectiemiddelen en afslankproducten. Doel van dit onderzoek is een eerste inzicht te vergaren in het gebruik van en de handel in illegale erectiemiddelen in Nederland. Voor deze exploratief kwalitatieve studie is gebruik gemaakt van een literatuurstudie, internetanalyse en interviews met experts, gebruikers en verkopers. Onderzocht is op welke manieren gebruikers en verkopers betrokken zijn bij deze verborgen handel en welke factoren bijdragen aan vraag en aanbod van illegale erectiemiddelen. De studie toont aan dat de verkoop van de middelen op uiteenlopende manieren plaatsvindt. Onder andere via het internet, onder de toonbank in sekswinkels en kleine winkels worden verschillende soorten illegale erectiemiddelen verhandeld. De gebruikers van de medicijnen betreffen enerzijds de patiënten, die weliswaar erectiemiddelen op doktersrecept kunnen krijgen, maar wegens financiële overwegingen, uit schaamte of gemak de middelen niet via een arts willen bestellen. Anderzijds is er een groep recreatieve gebruikers, die officieel niet in aanmerking komt voor de erectiemiddelen, maar deze toch gebruiken uit nieuwsgierigheid, voor extra zelfvertrouwen, of in combinatie met drugs en alcohol. Het onderzoek biedt een eerste gedocumenteerde kijk in de verborgen en heimelijke wereld van de handel in erectiemiddelen.

 

 

Gepubliceerd in 2015, jaargang 39, Nummer 1

ISSUES