Editoriaal

  • Auteur Tom Platteau & John de Wit
  • Pdf openbaar No

'Is het echt nodig hierover een themanummer op te stellen?’, zou je je kunnen afvragen. Seks en drugs zijn al lange tijd met elkaar verbonden voor veel mensen. Er is een lange historiek van middelengebruik in een sek- suele context: om ‘in de sfeer te geraken’ ‘remmingen op te heffen’ of ‘drempels over te geraken’. Veel mensen gebruiken één of verschillende middelen zonder hier- van veel negatieve impact te ervaren. Maar soms wordt het middelengebruik op zich een probleem in plaats van een oplossing ervoor. Of is het geen probleem, maar dreigt het er één te worden.

Verder lezen?
Gepubliceerd in 2022, jaargang 46, Nummer 3

Editoriaal

  • Auteur Marieke Dewitte
  • Pdf openbaar No

Dit is een bijzondere uitgave van het Tijdschrift voor Seksuologie, opgedragen aan een bijzon- dere vrouw. Ellen Laan is in januari dit jaar overleden en nog steeds worden velen overvallen door vlagen van verdriet, ongeloof en een gevoel van on- eerlijkheid. Deze vrouw had een missie en haar missie was nog niet af. Waarom werd haar (zoek)tocht voortij- dig afgebroken? Ja natuurlijk zijn er nog veel buiten- gewone figuren in de seksuologie, vroeger en nu, die een uitzonderlijke bijdrage leveren en geleverd heb- ben aan ons veld. Denken we aan Walter Everaerd, die een eerbetoon kreeg in een eerder TvS nummer, en Jos Frenken, die onlangs overleden is en aan wie we in een volgend nummer meer aandacht besteden. Maar ‘deze is voor Ellen’ om het met de woorden van Daphne van den Bongardt te schrijven. Want Ellen was en zal voor velen ‘de godmother’ van de seksuologie blijven. En dat is niet eens een subjectief oordeel. Dat is een feitelijk- heid, zo blijkt uit de vele rouwberichten en persoon- lijke boodschappen via allerhande (media) kanalen, alsook academische en niet-academische, nationale en internationale hommages. Als je haar palmares over- schouwt, inclusief haar engagement in verschillende organisaties en onderwijscurricula, het aantal ontvan- gen (inter)nationale grants én awards en haar talrijke publicaties en media-bijdragen (lezingen, interviews, en podcasts); als hét seksuologie-congres van de Inter- national Academy of Sex Research (waarvan Ellen ook president geweest is) een symposium aan je opdraagt, dan kan je er moeilijk om heen dat Ellen een grote naam is binnen (en buiten) ons veld.

Gepubliceerd in 2022, jaargang 46, Nummer 2

Editoriaal

  • Auteur Marieke Dewitte
  • Pdf openbaar No

Het eerste nummer van het nieuwe jaar ligt voor je klaar, een jaar waarin we hoopvol uitkijken naar ontmoetingen. Maar amper een paar weken na de nieuwe start kwam het nieuws dat iedereen voelde aankomen, maar waar niemand echt op voorbereid was (alsof je dat ooit kan zijn); Ellen Laan is niet meer. De ‘grand dame’, de ‘godmother’ van de seksuologie, de vrouw die het streven naar seksuele gelijkwaardigheid en het onderzoeken, alsook agenderen van het (vrou- welijk) seksueel plezier tot haar levenswerk maakte. Dat ze niet alleen een grote impact had in de Lage Landen maar ook ver daarbuiten bleek uit de vele internatio- nale awards die ze doorheen haar carrière heeft mo- gen ontvangen. In het In Memoriam (wat reeds eerder verspreid werd via TvS en NVVS-kanalen) lezen jullie meer over haar werk, haar verwezenlijkingen en haar persoon. Ze was een inspiratie voor velen, zowel voor onderzoekers, clinici als voor het brede publiek. Net omdat haar bijdrage zo groots en uniek is, dragen we een volgend nummer op aan haar werk en haar invloed de dag van vandaag.

Gepubliceerd in 2022, jaargang 46, Nummer 1

Editoriaal

  • Auteur Marieke Dewitte
  • Pdf openbaar No

Het schrijven van deze redactionele inleiding stond ingepland voor het weekend na 26 no- vember. Ik zou vast heel wat interessante aangrijpingspunten hebben om over te schrijven, zo na dat inspirerende Lustrumcongres. Druk nadenkend over de thema’s die aan bod kwamen, geënthousiasmeerd door gesprek en debat, opgeladen omdat we elkaar eindelijk weer eens ‘in het echt’ konden ontmoeten en nagenie- tend van het feest (wie weet zelfs herstellende van een kleine kater). Maar alweer moesten we beroep doen op onze flexibiliteit? Toen we van start gingen met het plannen van het lustrumcongres, zo vorig jaar aan het einde van de lente, werd de vraag ‘wat als corona …’ heel snel afgewimpeld. Kom op, we zijn er bijna van af, tegen november kan het wel weer.

Gepubliceerd in 2021, jaargang 45, Nummer 4

Editoriaal

  • Auteur Marieke Dewitte
  • Pdf openbaar Yes

'T is weer voorbij die mooie zomer". Nu ja, voor wie net als ik thuisgebleven is, viel het weer best wel tegen. Het gebrek aan zonneschijn, nochtans zo nodig om onze batterijen op te laden na opnieuw een moeizaam jaar, en vooral de hoeveelheid grijs en regen heeft het klaag-virus bij vele mensen verder aangewakkerd.

Gepubliceerd in 2021, jaargang 45, Nummer 3

ISSUES