Sekszorg als therapeutische interventie bij seksueel grensoverschrijdend gedrag door man met verstandelijke beperking. Een voorbeeld van good practice met de seksuoloog als regisserend behandelaar.

  • Auteur Paulien van Doorn, Egbert Kruijver, Sander Hilberink
  • Pdf openbaar Yes

In de wetenschappelijke literatuur is geen casuïstiek te vinden over de inzet van sekszorg (de populaire benamingIn de wetenschappelijke literatuur is geen casuïstiek te vinden over de inzet van sekszorg (de populaire benamingvan sociaal-erotische zorg) voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. Deze casus wil bijdragen aan hetvullen van deze leemte. De casus is een voorbeeld van het ombuigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag naareen positieve sociale en seksuele ontwikkeling, vanuit een integraal seksualiteitsbeleid binnen de begeleidende organisatie.Een aantal voorwaarden voor de inzet van sekszorg wordt benoemd.

Gepubliceerd in 2019, jaargang 43, Nummer 2

Diagnostiek bij en behandeling van zedenplegers met een verstandelijke beperking: een stand van zaken

  • Auteur Marije Keulen-de Vos, Jan Willem Van den Berg, Kasia Uzieblo
  • Pdf openbaar Yes

Samenvatting

Diverse studies tonen aan dat forensische cliënten met een verstandelijke beperking (VB) relatief vaak zijn veroordeeld voor het plegen van zedendelicten in vergelijking tot andere delictentypen. De accuraatheid van prevalentiecijfers is echter lastig in te schatten, aangezien het diagnosticeren van een VB geen eenvoudige opgave is en afhankelijk is van het gekozen instrument. Bovendien is er risico op over- of onderschatting, en is de pakkans wellicht groter dan voor andere diagnostische groepen. In deze literatuurstudie schetsen wij eerst belangrijke aandachtspunten bij het diagnosticerenvan een VB. Vervolgens beogen wij te informeren over de meest invloedrijke verklarende modellen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag bij plegers met een VB, over de bruikbaarheid van risicotaxatie-instrumenten bij plegers met een VB, over de verschillende behandelmogelijkheden en over de effectiviteit van de bestaande behandelprogramma’s bij plegers met een VB. Meer inzicht ten aanzien van deze doelgroep kan leiden tot een betere inzet van middelen.

Gepubliceerd in 2019, jaargang 43, Nummer 1

ISSUES