Het belang van het orgasme voor mannen en vrouwen

  • Auteur Britt Slief en Mark Spiering
  • Pdf openbaar Yes

In deze studie werd het belang van het orgasme in een heteroseksuele vrijpartij voor mannen en vrouwen onderzocht. 360 heteroseksuele volwassenen, 152 mannen en 208 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 25.0 jaar (SD = 8.5) vulden een online zelfrapportage vragenlijst in over het belang dat zij zelf en hun seksuele partner hechten aan het krijgen van een orgasme. Het krijgen van een eigen orgasme hing bij mannen sterker samen met seksuele tevredenheid dan bij vrouwen. Aan het orgasme van de man werd meer belang gehecht dan aan het orgasme van de vrouw, voornamelijk door vrouwen. Een heteroseksuele vrijpartij lijkt dus voornamelijk gericht te zijn op het orgasme van de man. Het orgasme van de man bleek ook een reden voor het beëindigen van een vrijpartij. Het is echter opvallend dat zowel mannen als vrouwen meer belang hechtten aan het orgasme van hun seksuele partner dan aan het eigen orgasme. Aan het orgasme van de vrouw wordt dus wel degelijk belang gehecht. Het simuleren van een orgasme bleek vaker voor te komen bij vrouwen dan bij mannen, iets wat als onprettig werd ervaren door de seksuele partner. Wij concluderen dat meer aandacht voor het vrouwelijk orgasme tijdens een heteroseksuele vrijpartij zal leiden tot een verhoging van seksueel genot voor beide seksen.

Gepubliceerd in 2019, jaargang 43, Nummer 4

ISSUES