Sexten of niet sexten, is dat de vraag?

  • Auteur Julia Wilpert
  • Pdf openbaar Yes

Het digitale tijdperk heeft nieuwe verschijnselen met zich meegebracht, zoals sexting: het via sociale media uitwisselen van persoonlijke seksueel getinte berichten/plaatjes. Met de groeiende populariteit van dit fenomeen zijn er ook zorgen ontstaan over de gevolgen ervan, vooral als het gaat om minderjarigen. De Nederlandse politie heeft jongeren recent het advies gegeven om niet te sexten. Het Bureau Jeugd en Media vindt deze suggestie contraproductief. Er zijn weliswaar samenhangen gevonden tussen sexting en diverse psychosociale problematiek, maar sexting lijkt voor jongeren vooral een nieuwe(re) uitingsvorm van oude behoeften zoals aandacht en experimenteren en wordt meestal als positief ervaren. Toch bestaat er ook een kleine kans dat sexts zonder instemming van betrokkenen gedeeld/ verspreid wordt. Dit kan leiden tot verregaande consequenties voor slachtoffers en soms ook plegers, wanneer deze laatsten bijvoorbeeld als zedendelinquent veroordeeld worden. Onderzoekers bevelen aan zorgvuldig naar context en implicaties van sextingmisbruik te kijken en interventies daarop af te stemmen.

Gepubliceerd in 2019, jaargang 43, Nummer 2

Diagnostiek bij en behandeling van zedenplegers met een verstandelijke beperking: een stand van zaken

  • Auteur Marije Keulen-de Vos, Jan Willem Van den Berg, Kasia Uzieblo
  • Pdf openbaar Yes

Samenvatting

Diverse studies tonen aan dat forensische cliënten met een verstandelijke beperking (VB) relatief vaak zijn veroordeeld voor het plegen van zedendelicten in vergelijking tot andere delictentypen. De accuraatheid van prevalentiecijfers is echter lastig in te schatten, aangezien het diagnosticeren van een VB geen eenvoudige opgave is en afhankelijk is van het gekozen instrument. Bovendien is er risico op over- of onderschatting, en is de pakkans wellicht groter dan voor andere diagnostische groepen. In deze literatuurstudie schetsen wij eerst belangrijke aandachtspunten bij het diagnosticerenvan een VB. Vervolgens beogen wij te informeren over de meest invloedrijke verklarende modellen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag bij plegers met een VB, over de bruikbaarheid van risicotaxatie-instrumenten bij plegers met een VB, over de verschillende behandelmogelijkheden en over de effectiviteit van de bestaande behandelprogramma’s bij plegers met een VB. Meer inzicht ten aanzien van deze doelgroep kan leiden tot een betere inzet van middelen.

Gepubliceerd in 2019, jaargang 43, Nummer 1

ISSUES