Fysiologie van de liefde

  • Auteur Jan Hindrik Ravesloot
  • Pdf openbaar Yes

Modern neurobiologisch wetenschappelijk onderzoek wijst op het beloningscircuit als centrale neurofysiologische structuur die een rol speelt bij het verliefd worden en het bestendigen van een langetermijnrelatie. Hierbij spelen de neurotransmitters dopamine, oxytocine en vasopressine een belangrijke rol. Vooral tijdens de verliefdheidsfase is er een sterke seksuele aantrekkingskracht waaraan vooral bij vrouwen een veranderde testosteronhuishouding ten grondslag ligt. Naast biologische-evolutionaire factoren zijn er ettelijke persoon-, tijd- en plaatsgebonden factoren die gedurende het leven invloed uitoefenen op de partnerkeus.

Gepubliceerd in 2011, jaargang 35, Nummer 3

ISSUES