Vrouwen van Mars, mannen van Venus

  • Auteur Thomas Wormgoor
  • Pdf openbaar Yes

In dit artikel worden handvaten aangereikt voor seksuologen in de praktijk die te maken krijgen met een genderdysfore cliënt. De auteur acht het van groot belang te beseffen wat opgroeien met genderdysforie kan betekenen voor de lichaams- en seksualiteitsbeleving van een mens.

Gepubliceerd in 2011, jaargang 35, Nummer 3

ISSUES