Besluitvorming bij ongewenste zwangerschap en online hulp bij abortusverwerking. Twee bronnen voor nieuw perspectief op preventie van psychosociale klachten na abortus

  • Auteur Anouk van der Heij
  • Pdf openbaar No

Doel: Jaarlijks melden zich bij Fiom 400 vrouwen voor (psychosociale) hulp na een abortus. Fiom heeft onderzocht wat deze vrouwen kenmerkt om eventuele risicofactoren te kunnen herleiden. In het bijzonder is gekeken naar de rol van twijfel en ervaren druk tijdens de besluitvorming en naar de effectiviteit van online hulp bij abortusverwerking (ABV).
Methode: Dossieronderzoek is verricht bij cliënten ABV (447 intakes en 48 evaluaties). Voor de analyses is gebruik gemaakt van de programma’s MAXQDA en SPSS versie 22, met ‘Klachtencijfer’ als afhankelijke variabele. Naast sociaaldemografische gegevens, zijn correlaties met ‘Duur zwangerschap ten tijde van de abortus’, ‘Moment van aanmelden’ en ‘Aantal abortussen’ onderzocht. Verder is gekeken naar de invloed van twijfel en ervaren druk tijdens de besluitvorming op het ervaren van psychosociale klachten na een abortus.
Resultaten: Druk van de partner en/of directe omgeving om te kiezen voor abortus is gerelateerd aan een hoger klachtencijfer bij de vrouw (M=7.8 versus M=7.6). Het klachtencijfer is significant hoger als de ervaren druk de vorm aanneemt van dwang (M=8.7). Er zijn positieve indicaties gevonden voor de effectiviteit van online hulp bij ABV.
Conclusie: Dit onderzoek laat zien hoe belangrijk het is dat een ongewenst zwangere vrouw de vrijheid ervaart een eigen keuze te kunnen maken. Professionals die te maken hebben met ongewenst zwangere vrouwen, dienen de motivatie van de vrouw goed te verkennen en alert te zijn op ervaren druk van de partner of andere belangrijke naasten tijdens de besluitvorming.

Gepubliceerd in 2017, jaargang 41, Nummer 3

ISSUES