Het European Sexual Medicine Network: Een brede Europese aanpak van seksuele gezondheid

  • Auteur Jacques van Lankveld, Laura Baams, Charmaine Borg, Stephanie Both, Hanneke de Graaf, & Luca Incrocci
  • Pdf openbaar No

In dit artikel introduceren we kort het European Sexual Medicine Network (ESMN), een vier jaar durend Europees project dat beoogt om het vakgebied van de seksuologie een stevige impuls te geven en het prominenter op de Europese agenda te zetten. We bespreken de achtergrond, de rationale en de doelen van dit project. Ook wordt de structuur en werkwijze belicht. In een vooruitblik worden de geplande einddoelen en -producten beschreven, en hoe seksuologen, seksonderzoekers, opleiders en beleidsmakers hiervan kunnen profiteren.

Gepubliceerd in 2021, jaargang 45, Nummer 3

‘Duizenden slachtoffers van seksuele uitbuiting’: feit of frame?

  • Auteur Ine Vanwesenbeeck, Marie-Louise Janssen, Marjan Wijers
  • Pdf openbaar Yes

Samenvatting

In het publieke en politieke debat over prostitutie en mensenhandel nemen de cijfers van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel (NRM) over het aantal sekswerkers dat slachtoffer van seksuele uitbuiting zou zijn, een prominente plaats in. In dit artikel wordt kritisch naar deze cijfers gekeken. Allereerst wordt de vraag gesteld wat we precies moeten verstaan onder seksuele uitbuiting. Vervolgens wordt geanalyseerd hoe de cijfers tot stand komen en hoe betrouwbaar ze zijn. De auteurs concluderen dat deze (en andere) verwijzingen naar een veronderstelde enorme omvang van seksuele uitbuiting eerder frame dan feit genoemd moeten worden. Ze roepen op tot grotere terughoudendheid in het gebruik van een dergelijk frame dan thans wordt betracht. Het is niet bevorderlijk voor de hulp aan slachtoffers en de bestrijding van seksuele uitbuiting, noch voor de versterking van de positie van sekswerkers. Afgesloten wordt met enkele suggesties voor een effectief beleid tegen misstanden in de seksbranche.

Gepubliceerd in 2019, jaargang 43, Nummer 2

Visie op seksuele gezondheid: naar een nieuwe definitie van seksuele gezondheid?

  • Auteur Peter Leusink
  • Pdf openbaar No

Beschouwing. 

Gepubliceerd in 2017, jaargang 41, Nummer 3

ISSUES