Alcohol, drugs en seks combineren: een riskant experiment?

  • Auteur Camilla de Jong, Marloes van Goor, & Michelle van der Horst
  • Pdf openbaar No

Samenvatting

Seks onder invloed van alcohol en/of drugs komt veel voor. Mensen kunnen hier plezier en genot uit halen, zo worden ze losser en kunnen ze hun grenzen verkennen en verleggen. Het gebruik van middelen kan echter ook leiden tot (grote) grensvervaging, er kunnen dan vervelende en risicovolle situaties ontstaan. Zo is gebruik van alcohol of drugs niet alleen een risicofactor voor seksuele grensoverschrijding door de initiatiefnemer tot seks of seksuele handelingen, maar ook voor het niet goed meer kunnen bewaken van de eigen grenzen door de andere partij(en). Er is dan vaak sprake van spijt achteraf, of zelfs een beschuldiging van aanranding of verkrachting.
Het achteraf volledig reconstrueren van wat zich heeft afgespeeld kan erg lastig zijn. Dit kan verschillende redenen hebben. Zo zijn verkrachtingsmythen en victim blaming bekende fenomenen waardoor slachtoffers zich minder snel uitspreken, bagatelliseren wat er is gebeurd en/of geen aangifte durven te doen. De risico’s van middelengebruik in relatie tot grensoverschrijding moeten meer naar voren komen in preventieboodschappen. Zowel naar groepen die meer risico lopen om slachtoffer te worden van grensoverschrijdend gedrag als naar mensen die sneller grenzen van anderen overgaan na middelengebruik.

Gepubliceerd in 2022, jaargang 46, Nummer 3

Een Expliciet-Impliciet Model voor de negatieve invloed van alcohol op seksueel risicogedrag

  • Auteur Kenny Wolfs, Arjan Bos, Jacques van Lankveld
  • Pdf openbaar Yes

Ondanks goede intenties en positieve attitudes ten opzichte van condoomgebruik, vertonen mensen soms toch nog seksueel risicogedrag. Op het gebied van seksueel risicogedrag blijkt dat alcoholgebruik een van de redenen is waarom mensen hun intenties soms niet waarmaken. In dit onderzoek wordt eerst een systematisch overzicht gegeven van de literatuur over alcoholgebruik en seksueel risicogedrag bij mannen en vrouwen. Vervolgens wordt een werkgeheugenmodel voorgesteld, gebaseerd op het Dual Process Model van Strack en Deutsch (2004), dat de effecten van alcohol op seksueel risicogedrag goed kan verklaren. Het model omvat zowel een reflectief systeem met expliciete, bewuste cognities, een reflexief systeem bestaande uit impliciete, onbewuste associaties, en een modererende factor, die onder meer de invloed van alcohol representeert.

Gepubliceerd in 2015, jaargang 39, Nummer 4

ISSUES